Online mobilni
Online mobilni
LG G3

Pretraga mobilnih

Prijavljivanje

Podrška kako kupovati česta pitanja

                        

                    Procedura kupovine je veoma jednostavna a isporuka je besplatna iznad 15.000,00 din na teritoriji cele Srbije!

 

Kako kupovati?

Pronađite proizvod koji želite da naručite
Iz našeg kataloga proizvoda ili uz pomoć pretraživača, koji se nalazi u gornjem desnom uglu svake stranice, odaberite proizvod koji želite da kupite.
   


Dodavanje proizvoda u korpu

Željeni proizvod možete dodati u svoju korpu klikom na dugme "u korpu" koje se nalazi u desnom donjem uglu svakog proizvoda u katalogu proizvoda.

Ukoliko želite da kupite više različitih proizvoda kliknite na nastavi kupovinu i ponovite postupak sve dok ne dodate sve proizvode koje želite da kupite.

 

Naručivanje proizvoda

Ukoliko želite da izbrišete neki proizvod iz korpe štiklirajte kockicu ispred proizvoda u koloni "odkloni", a potom kliknite na donje dugme "Osveži korpu". Iz vaše porudžbine biće uklonjeni samo štiklirani proizvodi.
Ako želite da povećate količinu jednog ili više proizvoda, u koloni "količina" povećajte broj sa jedan na željenu količinu, pa potom pritisnite "osveži korpu".

Kada ste proverili da li u svojoj korpi imate sve proizvode koje želite da kupite, kliknite na dugme "Kupi". Ovde će Vam izaći forma gde treba da upišete Vaše podatke za isporuku proizvoda, možete da vidite koliko će Vas koštati dostava, ukoliko je ima itd.
Ako niste prijavljeni na sajt pojaviće Vam se forma za registraciju, koju takođe treba ispuniti.
Kada ste završili popunjavanje forme, kliknite na "dalje".

 

Potvrda narudžbine

Na Vašem ekranu ćete videti podatke i sumu. Potvrdite ukoliko je sve ispravno.
Na e-mail koji ste upisali prilikom prijave za online kupovinu i koji ćete u budućnosti uvek koristiti pri kupovini ćete dobiti potvrdu o obavljenoj kupovini i na taj način možete biti sigurni da je porudžbina uspešno obavljena i prosleđena do nas.

Ako ste se i registrovali prilikom kupovine, dobićete i mejl sa podacima za prijavu, koje koristite za svaku narednu kupovinu.

U slučaju da postoji neki problem, neslaganje ili nam je potrebna neka dodatna informacija, kontaktiraćemo Vas prvo na mobilni telefon koji ste ostavili pri registrovaciji, a ako Vas ne nađemo, poslaćemo Vam e-mail.

 

Isporuka

Naručene proizvode će na Vašu kućnu adresu doneti kurir. Pre isporuke kurir će Vas nazvati na telefon koji ste ostavili prilikom poručivanja.

 

Dostava

Dostavljanje robe se vrši na kućnu adresu putem kurirskih službi. Plaćanje je na licu mesta kada preuzimate robu. Sve porudžbine izvršene do 15:00 časova će biti obrađene istog dana a proizvod će putem kurirske službe biti isporučen na  navedenu adresu u roku od 48 sati.

 

Fiskalni Račun    

 

На основу члана 3. став 4. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”,

број 135/04) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,

71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

 

Влада доноси

 

У Р Е Д Б У

О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОД ЧИЈЕГ ОБАВЉАЊА НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА

ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ

 

Члан 1.

 

Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од

техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности

обављања тих делатности, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне

касе из члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, број

135/04 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

 

Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе нe постоји обавеза

евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се делатности из следећих

области, грана и група класификације делатности из Закона о класификацији

делатности(„Службени гласник РС”, број 104/09) и Уредбе о Класификацији

делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), и то:

1) Делатности у оквиру следећих области, односно група:

 

47.91 Трговина на мало посредством поште или интернета;

 

49.10 Железнички превоз путника, даљински и регионални;

49.20 Железнички превоз терета;

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника;

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;

49.41  Друмски превоз терета;

49.42  Услуге пресељења;

50.30  Превоз путника унутрашњим пловним путевима;

50.40  Превоз терета унутрашњим пловним путевима;

51.10  Ваздушни превоз путника;

51.21  Ваздушни превоз терета;

52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају;

53 Поштанске активности;

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела;

61 Телекомуникације;

64 Финансијске услуге, осим осигурања и и пензијских фондова;

65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим

обавезног социјалног осигурања;

66 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и

осигурању;

 69.10 Правни послови;

81.21  Услуге редовног чишћења зграда;

 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;

81.29  Услуге осталог чишћења;

84.30  Обавезно социјално осигурање;

85  Образовање;

86  Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују

из средстава обавезног здравственог осигурања;

87 Социјална заштита са смештајем;

88 Социјална заштита без смештаја;

90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности;

91 Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и

остале културне делатности;

92 Коцкање и клађење;

93 Спортске, забавне и рекреативне делатности;

94.91 Делатност верских организација;

95.23 Поправка обуће и предмета од коже;

95.25 Поправка сатова и накита;

2) Поједине делатности у оквиру следећих група, и то:

47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца:

- продаја преко аутомата,

- продаја преко путујућих продаваца - улична продаја

сладоледа, лозова, кокица и штампе - колпортери;

75.00 Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена

заштита животиња, послови из Програма мера здравствене

заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у

објектима у којима се држе и узгајају животиње и

активности на спречавању појављивања, ширења и

сузбијања заразних болести животиња;

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности - активност

чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања

аутомобила.

Члан 3.

 

Делатностима за које, у смислу члана 1. ове уредбе, не постоји обавеза

евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и:

- делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник

РС”, бр. 16/97 и 42/98), осим пружања услуга на пијацама: издавање у закуп објеката,

тезги и простора на њима;

- послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају

уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности („Службени

гласник РС”, бр. 21/05 и 1/10), осим каменорезачког заната из члана 3. став 2. тачка 22)

тог правилника.

Члан 4.

 

Делатност за коју, у смислу члана 1. ове уредбе, не постоји обавеза

евидентирања промета преко фискалне касе до 31. децембра 2011. године:

49.32 Такси превоз.

Члан 5.

 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању

делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко

фискалне касе („Службени V___Ђ;_гласник РС”, бр. 18/09, 109/09 и 6/10).

 

Члан 6.

 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику Републике Србије”.

 

 

05 Број:

У Београду, 30. августа 2010. године

 

В Л А Д А

 

 

 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ -

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

                                                                               

 

                                                                                  Ивица Дачић


 
                                                              Hvala na kupovini!
                                                          Direkcija Online Mobilni